Красноградський коледж КЗ "ХГПА" ХОР

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Педагогічна практика

Підготовка спеціалістів неможлива без набуття випускниками вищого навчального закладу певного досвіду практичної роботи. Практична підготовка студента — обов’язковий компонент про­фесійної підготовки, її проходження необхідне для здобуття ква­ліфікаційного рівня та має на меті набуття студентами професій­них умінь та навичок.

У системі підготовки викладачів одне з центральних місць по­сідає педагогічна практика ефективність якої забезпечується зв’язками між вищим навчальним закладом та відповідним за­кладом  - школою, технікумом, коледжем, вузом тощо. Впро­довж педагогічної практики поглиблюються, закріплюються та усвідомлюються теоретичні знання з дисциплін психолого-педа- гогічного циклу.

До моменту проходження педагогічної практики студенти вже отримують основну теоретичну, психолого-педагогічну і методичну підготовку. Практика ж, ставлячи студента в умови самостій­ного розв’язання проблем, дає йому змогу перевірити свою гото­вність до професійної педагогічної діяльності. Від організації і проведення практики багато в чому залежить як ставлення до майбутньої роботи, так і готовність ефективно застосовувати отримані знання, уміння і навички, що робить практику особливо важливою для професіоналізації студентів.

Педагогічна практика нерідко впливає на ставлення студентів до майбутнього діяльності та призводить іноді до розчарування в обраній професії. Це пов’язано, по-перше, з розривом між настановою на «ідеальні моделі», на які орієнтуються під час теоретич­ного навчання, і проходженням практики в реальних умовах; по-друге, з міжособистісними стосунками, що виникають під час практики; по-третє, ефективність практики може знижуватися через переоцінку своїх знань, умінь і навичок.

Таким чином, педагогічна практика –  це своєрідний екзамен не лише з теоретичної, але й з практичної підготовки студента, який він складає перед дошкільнятами, учнями, учителями, батьками і самим собою.

Червоною ниткою через практичне овсподіння професійною майстерністю проходить процес розвитку у студентів самостійності, активної творчості та ініціативи, що допоможе їм в подальшій роботі легко включитись у педагогічну діяльність і стати висококваліфікованим спеціалістом. Формуванню цих якостей сприяють організовані в коледжі творчі групи та студентське наукове товариство, головною метою яких є надання всебічної допомоги студентам у досягненні високого професіоналізму.

Значна частина курсових робіт пов'язана з проходженням педагогічної практики і носить дослідницько-пошуковий характер. Вивчаються різні аспекти навчання і виховання. Проблемами для дослідження можуть бути: «Вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду», «Екологічні проблеми сучасної цивілізації», «Робота з обдарованими дітьми дошкільного віку», «Нестандартний урок у початковій школі» та ін.

Через засідання наукового товариства і творчих груп приймаються конкретні рішення, методичні рекомендації, які втілюються в педагогічний процес дошкільного закладу, загальноосвітньої школи.

Підсумки кожного виду практики закінчуються проведенням заліку, підсумковою конференцією. Обов'язковою частиною таких заходів є оформлення виставки "Вісті з практики".

Започатковане запрошення студентів молодших курсів з метою попереднього ознайомлення зі змістом практики, присутні представники баз практики, методисти коледжу.

Традиційним у закладі є завершальний етап практичного навчання – проведення конкурсу педагогічної майстерності «Я іду до професії», в якому  беруть участь студенти випускних груп. У конкурсі є постійні види змагань, такі як «Гімн професії», «Ерудит», і змінні: інсценізація казки або класичного твору, аналіз фрагменту уроку, ділова гра, «Оживи картину». У склад журі запрошуються досвідчені вихователі дошкільних закладів, учигелі шкіл, випускники коледжу. Захід цікавий, масовий, привертає увагу не тільки сстудентів, але й учнів шкіл.

 

Контакти

Кабінет педагогічної практики

Шокодько Людмила Іванівна, завідувач навчально-виробничої практики.

Тел.: +38 (057) 447-75-69

Моб.: +38 (066) 212-38-85

Адреса: вул. Московська, 47, м. Красноград

 

 

Бази практики

Дошкільні навчальні заклади

з/п

Назва

Адреса/сайт

1.

Красноградський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 Красноградської міської ради Харківської області

63304, Харківська область,

м. Красноград,

вул. Лермонтова, 54

 

http://sadforget.at.ua

2.

Красноградський дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №17

Красноградської міської ради Харківської області

63304, Харківська область,

м. Красноград,

вул.Московська, 40,

 

http://krasnograddnz17.ucoz.ru/

3.

Красноградський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) № 2

63301, Харківська область,

м. Красноград,

мкр-н 3

вул. Кірова, 57,

http://krasnnvk2.klasna.com/

4.

Красноградський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) № 3

63304, Харківська область,

м. Красноград,

вул. К.Маркса, 21

 

http://Krasnograd-nvk.at.ua

 

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади

з/п

Назва

Адреса/сайт

1.

Красноградська загальноосвітня школа

I-III ступенів №1 імені О.І. Копиленка Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

63304, Харківська область,

м. Красноград,

вул. Лермонтова, 49

 

http://krzosh1.ucoz.ua/

2.

Красноградський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад)  №2 Красноградської районної державної адміністрації  Харківської області

63304, Харківська область,

м. Красноград,

вул. Кірова, 57

 

http://krasnnvk2.klasna.com/

3.

Красноградський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад) №3 Красноградської районної державної адміністрації Харківської  області

63304, Харківська область,

м. Красноград,

вул. Горького, 114

 

http://krasnograd-nvk3.at.ua/

4.

Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

603304, Харківська область,

м. Красноград,

вул.19 вересня, 119-А

 

http://licej-krasnograd.klasna.com/

5.

Красноградська гімназія «Гранд» Красноградської районної

державної адміністрації Харківської області

63301, Харківська область,

м. Красноград,

мкр-н 3

 

http://gimnaziyagrand.ucoz.ru/

6.

Наталинський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад) Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

63343, Харківська обл.

Красноградський р-н

с. Наталине

вул. Красноармійська, 34

 

http://krnatal.ucoz.ua/

7.

Піщанський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад) Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

63332, Харківська обл.

Красноградський р-н

с. Піщанка,

вул. Шевченка, 23

 

http://krpichan.ucoz.ua/

 

 

Графік проходження практик

І семестр 2015/2016 н. р.

 

Відділення початкової та дошкільної освіти

 

Спеціальність 5.01010201 Початкова освіта

з/п

Група

День практики

Вид практики

Термін проходження практики

 Методист

 1.  

ВШ-21

понеділок

Позакласна та позашкільна виховна робота

 01.09-21.12

Рябокінь С.І.

 1.  

ВШ-31

четвер

Позакласна та позашкільна виховна робота

 01.09-21.12

Рябокінь С.І.

Веренич Л.В.

 1.  

ВШ-41

середа

Перші дні дитини в школі

 01.09-07.09

Слабінська Л.Д.

Гажа Л.В.

Слабинська С.А.

 1.  

ВШ-42

середа

Перші дні дитини в школі

  01.09-07.09

Монастирська О.В.

Веренич Л.В.

Ваніна Н.О.

 1.  

ВШ-41

середа

Пробні уроки і заняття

 07.09-21.12

Рещікова Ю.М.

Шабі С.В.

Слабінська Л.Д.

Гажа Л.В.

Івахненко В.О.

Зайцева О.С.

Колмакова І.Ю.

 1.  

ВШ-42

п’ятниця

Пробні уроки і заняття

 07.09-21.12

Колесник Л.Д.

Котелевська Л.Д.

Слабінська Л.Д.

Мудрик П.М.

Зозуля О.В.

Босенко М.В.

 

 

Спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта

з/п

Група

День практики

Вид практики

Термін проходження практики

 Методист

 1.  

Д-11

вівторок

Ознайомлювальна педагогічна практика

01.09-21.12

Наріжна В.Д.

Ткаченко Л.М.

Пасічник С.О.

Скорнякова В.М

 1.  

Д-21

четвер

Спостереження і пробна практика в дошкільних навчальних закладах

01.09-21.12

Пасічник С.О.

Наріжна В.Д.

Ткаченко Л.М.

Скорнякова В.М.

 

 

Відділення трудового навчання та фізичного виховання

 

Спеціальність 5.01020101 Фізичне виховання

з/п

Група

День практики

Вид практики

Термін проходження практики

 Методист

 1.  

Ф-21

четвер

Позакласна та позашкільна виховна робота

01.09-21.12

Яковенко В.М.

 1.  

Ф-31

середа

Позакласна та позашкільна виховна робота

01.09-21.12

Веренич Л.В.

 1.  

Ф-41

четвер

Пробні уроки і заняття

01.09-21.12

Івахненко В.О.

Лук’янченко С.П.

Богатирьова Л.В.

 

 

Спеціальність 5.01010301 Технологічна освіта

з/п

Група

День практики

Вид практики

Термін проходження практики

 Методист

 1.  

Т-21

вівторок

Позакласна та позашкільна виховна робота

01.09-21.12

Гажа Л.В.

 1.  

Т-31

середа

Позакласна та позашкільна виховна робота

01.09-21.12

Слабинська С.А.

 1.  

Т-41

вівторок

Пробні уроки і заняття

01.09-21.12

Іманова С.К

Мостовий В.В.

Босенко М.В.

 

 

Графік проходження практик

ІІ семестр 2015/2016 н.р.

 

Відділення початої та дошкільної освіти

 

Спеціальність 5.01010201 Початкова освіта

з/п

Група

День практики

Вид практики

Термін проходження практики

Методист

 1.  

ВШ-21

четвер

Позакласна та позашкільна виховна робота

12.01-24.05

Рябокінь С.І.

 1.  

ВШ-31

середа

Пробні уроки і заняття

12.01-10.05

Колесник Л.Д.

Рещікова Ю.М.

Котелевська Л.Д.

Слабінська Л.Д.

Зозуля О.В.

Монастирська О.В

.Колмакова І.Ю.

Довгопол В.В.

 1.  

ВШ-41

-

Переддипломна практика

12.01-22.02

Слабинська Л.Д.

Рещікова Ю.М.

Довгопол .В.В.

Колмакова І.Ю.

 1.  

ВШ-42

-

Переддипломна практика

12.01-22.02

Монастирська О.В.

Веренич Л.В.

Козак О.А.

Босенко М.В.

 1.  

ВШ-31

-

Підготовка до літньої практики

25.05-31.05

Козак О.А.

Гажа Л.В.

Слабинська С.А.

Мудрик П.М.

 1.  

ВШ-31

-

Літня практика

01.06-12.07

Слабінська Л.Д.

Веренич Л.В.

 1.  

ВШ-21

-

Практика з основ природознавства і краєзнавства

08.06-14.06

Ваніна Н.О.

Гайдук К.В.

Яковенко В.М.

 

 

Спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта

з/п

Група

День практики

Вид практики

Термін проходження практики

 Методист

 1.  

Д-11

вівторок

Спостереження і пробна практика в дошкільних навчальних закладах

12.01-17.05

Наріжна В.Д.

Ткаченко Л.М.

Пасічник С.О.

Скорнякова В.М.

 1.  

Д-21

четвер

Спостереження і пробна практика в дошкільних навчальних закладах

12.01-13.04

Пасічник С.О.

Наріжна В.Д.

Ткаченко Л.М.

Скорнякова В.М.

 1.  

Д-21

-

Переддипломна практика

13.04-10.05

Пасічник С.О.

Наріжна В.Д.

Ткаченко Л.М.

Колмакова І.Ю.

Зайцева О.С.

 1.  

Д-11

-

Підготовка до літньої практики

02.06-06.06

Наріжна В.Д.

Пасічник С.О.

Ткаченко Л.М.

 1.  

Д-11

-

Літня практика

06.06-05.07

Наріжна В.Д.

Пасічник С.О.

 

 

 

Відділення трудового навчання та фізичного виховання

 

Спеціальність 5.01020101 Фізичне виховання

з/п

Група

День практики

Вид практики

Термін проходження практики

 Методист

 1.  

Ф-21

понеділок

Позакласна та позашкільна виховна робота

19.01-24.05

Слабінська Л.Д.

 1.  

Ф-31

четвер

Пробні уроки і заняття

19.01-10.05

Бортник М.В.

Івахненко В.О.

Лук’янченко С.П.

 1.  

Ф-21

-

Зимовий табірний збір

12.01-18.01

Лук’янченко С.П.

Бортник М.В.

 1.  

Ф-31

-

Зимовий табірний збір

12.01-18.01

Івахненко В.О.

Васютяк О.В.

 1.  

Ф-21

-

Спортивний збір

08.06-21.06

Івахненко В.О.

Лук’янченко С.П.

Богатирьова Л.В.

Бортник М.В.

 1.  

Ф-31

-

Підготовка до літньої практики

25.05-31.05

Козак О.А.

Гажа Л.В.

Слабинська С.А.

Мудрик П.М.

 1.  

Ф-31

-

Літня практика

01.06-12.07

Колесник Л.Д.

Синір Н.І.

 

 

Спеціальність 5.01010301 Технологічна освіта

з/п

Група

День практики

Вид практики

Термін проходження практики

 Методист

 1.  

Т-21

середа

Позакласна та позашкільна виховна робота

12.01-24.05

Гажа Л.В.

 1.  

Т-31

вівторок

Пробні уроки і заняття

12.01-10.05

Мостовий В.В.

Іманова С.В.

Весельська Т.В.

 1.  

Т-41

-

Переддипломна практика

12.01-08.02

Синір Н.І.

Весельська Т.В.

 1.  

Т-31

-

Підготовка до літньої практики

25.05-31.05

Козак О.А.

Гажа Л.В.

Слабинська С.А.

Мудрик П.М.

 1.  

Т-31

-

Літня практика

01.06-12.07

Монастирська О.В.

Синір Н.І.

 

 

Документація з практики

 

Позакласна та позашкільна виховна робота

 

 

 Пробні уроки та заняття

 

 

Перші дні дитини в школі

 

 

Літня практика в ДОТ

 

 

Літня практика в ДНЗ

 

 

Переддипломна практика

 

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Лютий 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Архів записів

Друзі сайту