Красноградський педагогічний фаховий коледж

Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

Статистика


Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Навчально-методична діяльність

Навчально-методична діяльність

Освіта як головний творець та розповсюджувач знань і соціального досвіду, є потужним фактором розвитку людського потенціалу та економічного зростання. Для забезпечення такого розвитку необхідним є не стільки високий рівень доступу населення до освіти, скільки якість освіти, яка вимірюється в обсязі здобутих когнітивних навичок. Результатом освітянської реформи є всеосяжна трансформація освітнього сектора.

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив продовжуе роботу над загальноколеджною методичною проблемою «Реалізація компетентнісного підходу до освітнього процесу – вектор самореалізації потенційних можливостей особистості».

Виходячи із загальноколеджної методичної проблеми визначено методичні проблеми циклових комісій:

Філологічних та соціально-економічних дисциплін «Спрямування навчального процесу на формування професійної компетентності, особистісного самовдосконалення майбутнього педагога в умовах здійснення компетентнісно орієнтованого підходу до навчання».

Трудового навчання та технологій, дисциплін естетичного спрямування «Формування професійної культури майбутніх вчителів на основі активізації їхньої композиційної діяльності»

Психолого-педагогічних,  природничих дисциплін та окремих методик  «Формування педагогічної компетентності у майбутніх фахівців»

Фізичного виховання, предмета «Захист Вітчизни» «Формування здорового способу життя як засобу здоров'язберігаючої компетентності студентів»

Фізико-математичних дисциплін та інформатики «Шляхи формування у майбутніх фахівців взаємопов’язаних ключових компетентностей»

Наставників студентських груп «Формування ключових компетентностей у процесі організації виховної роботи коледжу»

Очікувані результати:

формування самоосвітньої компетентної особистості, здатної до організації власних прийомів самонавчання, духовного й морального саморозвитку, відповідальної за рівень самоосвітньої діяльності та гнучкої в застосуванні набутих знань, умінь і навичок для професійного та громадянського практичного життя;

становлення компетентного вчителя, вихователя який володіє інноваційними прийомами навчальної діяльності й упроваджує компетентнісний підхід в освітній процес.

 

 

У зв’язку з інтеграцією вищої школи України в європейський і світовий простір, сьогодення формулює низку високих вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців освіти. Оволодіння необхідними знаннями, уміннями й навичками для подальшої професійної діяльності стає пріоритетним напрямом у професійній підготовці фахівців високої кваліфікації. Забезпечення якості професійної освіти слід пов’язувати з покращенням технологій навчання й управління, з розширенням контактів для оперативного обміну інформацією та людськими ресурсами, що відповідає основним засадам розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу.

Пріоритетними завданнями методичної діяльності у коледжі є:

кадрове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу;

формування й удосконалення навичок самоосвітньої діяльності педагогічних працівників;

надання допомоги в організації роботи Педагогічної ради, циклових комісій, навчальних кабінетів, бібліотеки щодо здійснення заходів з розвитку творчості й професійної майстерності педагогічних працівників;

організація заходів, які дають змогу озброїти педагогів актуальними теоретичними знаннями й практичними навичками, формувати інноваційну культуру педагогів;

здійснення оперативного методичного супроводу освітнього процесу;

підвищення інформаційної культури педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетентності, розвиток творчої майстерності шляхом опанування інформаційно-комунікаційних технологій;

запровадження електронних освітніх ресурсів, застосування нових методів і форм навчання (електронне, мобільне, мережеве, автономне, дистанційне навчання);

забезпечення професійного зростання кожного педагога;

створення середовища успіху для формування і розвитку інноваційного потенціалу викладачів, піднесення рівня їх педагогічної майстерності через співпрацю, самоосвіту і здорову конкуренцію;

організація виставок навчально-методичної літератури, документації, оглядів-конкурсів, творчості студентів;

надання консультативної допомоги з питань організації освітнього процесу, підготовка до атестації педагогічних працівників;

створення у педагогічному колективі творчого настрою, здорового морально-психологічного клімату, сприятливих умов та форм взаємодії;

залучення викладачів та студентів до науково-дослідної та експериментальної діяльності;

вивчення та впровадження в освітній процес позитивного досвіду методичної роботи інших ВНЗ;

системне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання та виховання, вивчення державно-нормативних документів про освіту.

 

Зміст роботи циклових комісій

1. Забезпечення виконання навчальних планів і програм. Вивчення інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту і методів освітнього процесу.

2. Розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих навчальних програм з дисциплін, індивідуальних планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів, творчих груп, предметних та наукових гуртків.

3. Поповнення та корекція комплексів навчально-методичного забезпечення відповідно до навчальних планів та програм зі спеціальностей.

4. Розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього процесу.

5. Підвищення освітньо-наукового та професійного рівня педагогів: організація виступів на засіданнях циклових комісій, взаємовідвідування занять, обмін досвідом, проведення спільних засідань циклових комісій, спільних заходів – предметно-методичних тижнів, засідань «круглих» столів, семінарів, вечорів тощо.

6. Співпраця з провідними викладачами кафедр Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради з актуальних проблем освіти та нових методологічних підходів у викладанні дисциплін.

7. Удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги новопризначеним викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю.

8. Керівництво науково-дослідницькою роботою студентів. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.

9. Проведення методичного тижня циклової комісії, семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів.

10. Ведення сайту (блогу) циклової комісії. Висвітлення матеріалів з досвіду роботи викладачів.

11. Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами.

12. Активізація видавничої діяльності.

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Архів записів

Друзі сайту