Красноградський коледж КЗ "ХГПА" ХОР

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Навчально-методична діяльність

Навчально-методична діяльність

Освіта як головний творець та розповсюджувач знань і соціального досвіду, є потужним фактором розвитку людського потенціалу та економічного зростання. Для забезпечення такого розвитку необхідним є не стільки високий рівень доступу населення до освіти, скільки якість освіти, яка вимірюється в обсязі здобутих когнітивних навичок. Результатом освітянської реформи є всеосяжна трансформація освітнього сектора.

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над загальноколеджною методичною проблемою «Реалізація компетентнісного підходу до освітнього процесу – вектор самореалізації потенційних можливостей особистості».

Виходячи із загальноколеджної методичної проблеми визначено методичні проблеми циклових комісій:

Філологічних та соціально-економічних дисциплін «Спрямування навчального процесу на формування професійної компетентності, особистісного самовдосконалення майбутнього педагога в умовах здійснення компетентнісно орієнтованого підходу до навчання».

Спеціальності «Дошкільна освіта» «Формування професійної компетентності майбутнього фахівця дошкільної освіти».

Трудового навчання, дисциплін естетичного спрямування «Формування професійної культури майбутніх вчителів на основі активізації їхньої композиційної діяльності»

Психолого-педагогічних та природничих дисциплін «Формування педагогічної компетентності у майбутніх фахівців»

Фізичного виховання, предмета «Захист Вітчизни» «Формування здорового способу життя як засобу здоров'язберігаючої компетентності студентів»

Фізико-математичних дисциплін та інформатики «Шляхи формування у майбутніх фахівців взаємопов’язаних ключових компетентностей»

Іноземних мов «Створення умов для інтеграції студентів в іншомовну культуру в процесі вивчення іноземної мови»

Наставників студентських груп «Формування ключових компетентностей у процесі організації виховної роботи коледжу»

Очікувані результати:

формування самоосвітньої компетентної особистості, здатної до організації власних прийомів самонавчання, духовного й морального саморозвитку, відповідальної за рівень самоосвітньої діяльності та гнучкої в застосуванні набутих знань, умінь і навичок для професійного та громадянського практичного життя;

становлення компетентного вчителя, вихователя який володіє інноваційними прийомами навчальної діяльності й упроваджує компетентнісний підхід в освітній процес.

 

 

У зв’язку з інтеграцією вищої школи України в європейський і світовий простір, сьогодення формулює низку високих вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців освіти. Оволодіння необхідними знаннями, уміннями й навичками для подальшої професійної діяльності стає пріоритетним напрямом у професійній підготовці фахівців високої кваліфікації. Забезпечення якості професійної освіти слід пов’язувати з покращенням технологій навчання й управління, з розширенням контактів для оперативного обміну інформацією та людськими ресурсами, що відповідає основним засадам розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу.

Пріоритетними завданнями методичної діяльності у коледжі є:

кадрове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу;

формування й удосконалення навичок самоосвітньої діяльності педагогічних працівників;

надання допомоги в організації роботи Педагогічної ради, циклових комісій, навчальних кабінетів, бібліотеки щодо здійснення заходів з розвитку творчості й професійної майстерності педагогічних працівників;

організація заходів, які дають змогу озброїти педагогів актуальними теоретичними знаннями й практичними навичками, формувати інноваційну культуру педагогів;

здійснення оперативного методичного супроводу освітнього процесу;

підвищення інформаційної культури педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетентності, розвиток творчої майстерності шляхом опанування інформаційно-комунікаційних технологій;

запровадження електронних освітніх ресурсів, застосування нових методів і форм навчання (електронне, мобільне, мережеве, автономне, дистанційне навчання);

забезпечення професійного зростання кожного педагога;

створення середовища успіху для формування і розвитку інноваційного потенціалу викладачів, піднесення рівня їх педагогічної майстерності через співпрацю, самоосвіту і здорову конкуренцію;

організація виставок навчально-методичної літератури, документації, оглядів-конкурсів, творчості студентів;

надання консультативної допомоги з питань організації освітнього процесу, підготовка до атестації педагогічних працівників;

створення у педагогічному колективі творчого настрою, здорового морально-психологічного клімату, сприятливих умов та форм взаємодії;

залучення викладачів та студентів до науково-дослідної та експериментальної діяльності;

вивчення та впровадження в освітній процес позитивного досвіду методичної роботи інших ВНЗ;

системне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання та виховання, вивчення державно-нормативних документів про освіту.

 

Зміст роботи циклових комісій

1. Забезпечення виконання навчальних планів і програм. Вивчення інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту і методів освітнього процесу.

2. Розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих навчальних програм з дисциплін, індивідуальних планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів, творчих груп, предметних та наукових гуртків.

3. Поповнення та корекція комплексів навчально-методичного забезпечення відповідно до навчальних планів та програм зі спеціальностей.

4. Розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього процесу.

5. Підвищення освітньо-наукового та професійного рівня педагогів: організація виступів на засіданнях циклових комісій, взаємовідвідування занять, обмін досвідом, проведення спільних засідань циклових комісій, спільних заходів – предметно-методичних тижнів, засідань «круглих» столів, семінарів, вечорів тощо.

6. Співпраця з провідними викладачами кафедр Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради з актуальних проблем освіти та нових методологічних підходів у викладанні дисциплін.

7. Удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги новопризначеним викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю.

8. Керівництво науково-дослідницькою роботою студентів. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.

9. Проведення методичного тижня циклової комісії, семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів.

10. Ведення сайту (блогу) циклової комісії. Висвітлення матеріалів з досвіду роботи викладачів.

11. Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами.

12. Активізація видавничої діяльності.

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Архів записів

Друзі сайту