Красноградський педагогічний фаховий коледж

Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Історія коледжу

Історія Красноградського коледжу КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради тісно пов'язана з історією міста і становленням народної освіти країни.

Як свідчать документи, у 1810 році в Костянтинограді (назва міста до революції) не було жодної школи. З дозволу генерал-губернатора у 1816 році у місті відкрито перший навчальний заклад - повітове училище. У 1834 році було відкрито церковно-приходське училище.

У 1873 році в повіті було 36 шкіл, в яких працювало 24 священники, 20 вчителів-чоловіків і одна жінка-вчителька. В усіх школах навчалося 1080 дітей, з них 38 дівчат.

За реформою 1864 року в повіті були утворені Земські дворянські зібрання і виконавчі органи - Земські управи. В архіві Красноградського краєзнавчого музею збереглося чимало протоколів засідань земської управи та земського дворянського зібрання.

Протокол 1867 року засвідчує, що 01 жовтня 1862 року обговорювалися питання створення в повіті бюджету по народній освіті, відкриття педагогічного навчального закладу та запровадження в повіті загального обов'язкового навчання. Тим часом мережа початкових шкіл весь час розширювалась. У 1900 році їх у повіті налічувалось 147 одиниць.

З дозволу Міністерства народної освіти в м. Костянтинограді 14 грудня 1909 року було відкрито трьохрічні педагогічні курси для підготовки вчителів та вчительок початкових народних училищ. Курси були засновані земством не тимчасово, а постійно з метою поповнення педагогічного персоналу земських шкіл. Земством були встановлені 15 стипендій по 120 крб., які видавалися слухачам з селянського стану. Першими слухачами курсів були 32 особи. При курсах діяла зразкова школа для проходження курсантами педагогічної практики.

Педагогічні курси не користувалися правом державної служби, тому постійно обговорювалося питання про перетворення курсів в учительську семінарію.

Учительська семінарія розпочала роботу 01 вересня 1915 року, її в свій час закінчили О.І.Копиленко та І.Ю.Сенченко - відомі вітчизняні письменники.

У 1920 році учительська семінарія була реорганізована в 3-річні педагогічні курси, в яких в 1921 року було проведено академічну та класову чистку. Виключалися з курсів діти купців, заможних селян та всіх, хто не встигав бодай з одного предмета. Спогади курсантів свідчать, що абітурієнти навчались 5 років, складали 6 екзаменів. Курсантів учили співати, грати на роялі, скрипці та інших музичних інструментах.

У 1924 році на базі педагогічних курсів було створено педагогічний технікум, в якому за традицією того часу виходила газета, яка мала назву "Гурток початківців" і в якій друкував свої твори Л Первомайський. У цей час в педтехнікумі навчався О.П.Грінченко, батько відомого співака В.Грінченка.

З 7 по 12 травня 1938 року при Народному Комісаріаті освіти УРСР в Києві відбулася нарада директорів педагогічних шкіл України.

З 52 педагогічних закладів було відзначено Красноградський педагогічний технікум та вручено перехідний Червоний прапор НКО України.

З 1939 року на базі педагогічного технікуму відкрився учительський інститут, який діяв до 1941 року. Багато випускників та викладачів пішли на фронт. Це С.М.Ткаченко - директор учительського інституту, М.О.Сазонов, І.І.Струк, Г.М.Власов, В.Г.Бибик, Б.Є.Гуд - викладачі інституту. 19 вересня 1943 року м.Красноград було визволено від німецьких окупантів, а в грудні 1943 року відбувся перший набір студентів до педагогічної школи. Директором було призначено Я.Г.Ткача. Цього ж року педагогічна школа була переіменована в педагогічне училище. З 1946 року педагогічне училище очолював М.О.Сазонов, згодом Б.Є.Гуд, в майбутньому директор Харківського педагогічного училища. За період з 1943 по 1955 рік Красноградське педагогічне училище закінчили В.В.Петренко - доктор фізико-математичних наук, професор, який протягом багатьох років очолював відділ Російського наукового центру "Курчатовський інститут", К.X.Балабуха - кандидат філологічних наук, в подальшому викладач Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, Ю.Г.Островерхова - заслужений учитель України, та інші.

З 1983 року Красноградське педагогічне училище згідно з наказом Міністерства освіти УРСР від 03.06.1983 року № 318 відновило свою діяльність. Училище було розташовано на базі школи-інтернату забудови 1961 року та здійснювало підготовку фахівців зі спеціальностей: дошкільне виховання та початкове навчання.

Директором Красноградського педагогічного училища було призначено В.Г.Ковальова , який очолював педагогічний колектив навчального закладу до 2001 року.

З початку існування колектив викладачів налічував 17 осіб, студентський - 180 осіб. У період з 1984-1998 навчальних років зростає кількість студентів до 1500 осіб. На навчання до училища приїздить велика кількість мешканців інших областей. Педагогічний колектив збільшується та поповнюється досвідченими викладачами району та молодими спеціалістами, випускниками вищих навчальних закладів, зокрема випускниками Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

80-ті роки увійшли в історію педагогічного училища як роки розвитку, становлення і зміцнення. Педагогічний колектив постійно у пошуці нових підходів до навчання і виховання майбутніх педагогів. Талановиті викладачі, молоді спеціалісти зробили відчутний трудовий і творчий внесок у розвиток матеріальної і методичної бази педагогічного училища. В училищі проводиться значна позааудиторна робота - працюють гуртки: драматичний, математичний, педагогічний, психологічний, вокально- інструментальний, "м'якої іграшки" та інші. Гордістю училища був хор студентів та хор викладачів.

        З 1993 року навчальний заклад набув статусу коледжу. З 1994 року, враховуючи потреби регіону, відкрито спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання", а з 1997 року - спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура". З 1997 року згідно з наказом Міністерства освіти України від 20. 06. 1997 року № 218 "Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти" коледж входить до комплексу Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

З 1999 року при коледжі розпочав свою роботу обласний ліцей для обдарованих дітей Харківської області. Навчання було організовано за гуманітарно-педагогічним профілем.

З 2001 року педагогічний колектив очолив С.І.Рябокінь. З його ініціативи з 2002 року введено новий профіль - інформаційних технологій, а з 2004 року - художньо-естетичний профіль.

Завдяки наполегливій праці досвідченого та кваліфікованого педагогічного колективу ліцей користується популярністю серед навчальних закладів міста та району. Результативність діяльності закладу говорить сама за себе: у 2006 році ліцей став переможцем обласної виставки "Освіта Харківщини XXI століття" в номінації "Сучасний ліцей: постійний творчий пошук", з 2011 року ліцей припинив свої діяльність.

          У зв'язку  з Указом Президента України від 21.08.2004 року № 955/2004 наказом Міністерства освіти і науки України від 16.09.2004 року № 730 Харківському державному педагогічному університету імені Г.С.Сковороди надано статус Національного, на підставі наказу ХНПУ імені Г.С.Сковороди  від 17.11.2004 р. №94-к на підставі п. 1.8.1 Статуту ХНПУ імені Г.С.Сковороди, затвердженого Міністерством освіти і науки України Красноградський коледж ХНПУ імені Г.С.Сковороди є правонаступником Красноградського коледжу ХДПУ імені Г.С.Сковороди. Рішенням VІІ сесії VІ скликання Харківської обласної ради від 18.08.2011 року № 239-VІКрасноградський коледж включено до складу Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради  як відокремлений структурний підрозділ.
              На сьогоднішній день у коледжі функціонують два відділення і 6 циклових комісій.

Освітню діяльність з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста коледж проводить за ліцензіями Міністерства освіти і науки України за денною формою навчання на базі базової загальної середньої освіти та на базі повної загальної середньої освіти за галуззю 01 Освіта / Педагогіка за спеціальностями:

012 Дошкільна освіта

013  Початкова освіта
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

За період своєї діяльності 1983 по 2019 навчальні роки коледж підготував 5701 спеціаліста, які задовольняють потреби, в першу чергу, шкіл і закладів дошкільної освіти Харківської області. До 80% випускників коледжу кожного року продовжують навчання у закладах вищої освіти  за денною та заочною формами навчання, поглиблюючи знання з отриманої кваліфікації або оволодіваючи іншою кваліфікацією. Багато з них є гордістю навчального закладу:

І.В.Хоцянівська - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського;

О.М.Семенова - викладач кафедри інформаційних технологій Російського державного торгівельно-економічного університету м.Москва, пошукач кафедри інформатики Російської академії наук;

  Л.М.Чистікова - начальник відділу організайної роботи, масових комунікацій та інформаційно-комп'ютерного забеспечення апарату Красноградської РДА;

  Ю.М.Єременко - начальник служби у справах дітей Зачепилівської РДА;

В.В.Кундеус - магістр економічної теорії. Вчитель багатопрофільного ліцею;

О.В.Ждамаров  - викладач професійного ліцею м.Краснограда;

Ю.В.Шишацька  - директор Красноградського центру соціальної психологічної реабілітації;

О.М.Гаврилова  - директор Наталинського НВК Красноградської РДА Харківської області;

І.М.Астапєєв - директор Берестовеньківської ЗОШ І-ІІ ступенів Красноградської РДА Харківської області;

І.Г.Малікова - директор Березівської ЗОШ І-ІІ ступенів Красноградської РДА Харківської області;

Н.В.Ковтун - директор Роздольської ЗОШ І-ІІ ступенів Красноградської РДА Харківської області;

Е.В. Пономаренко - директор Володимирівського НВК Красноградської РДА Харківської області;

А. М.Адамова  - директор Кобзівського НВК Красноградської РДА Харківської області;

Т.П.Кривко - директор Хрестищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Красноградської РДА Харківської області;

С.І.Сливка - директор Піщанського НВК Красноградської РДА Харківської області;

О.Г.Шерстюк - заступник директора з навчально-виховної роботи ДЮСШ Красноградської РДА Харківської області

Високих спортивних перемог досягли окремі випускники навчального закладу:

Є.В.Кожушко  - чотирикратний призер України, шестикратний переможець Харківської області з кікбоксінгу, кандидат у майстри спорту України;

О.В.Ірклієнко - багаторазовий призер Харківської області з легкої атлетики, армреслінгу.

Окремі випускники різних років після закінчення ВНЗ працюють у стінах рідного коледжу:

О.В.Монастирська  - завідувач методичного кабінету коледжу;

Л.В.Веренич - завідувач відділення трудового навчання та фізичного виховання;

С.А.Слабинська  - завідувач відділення початкової та дошкільної освіти;

О.М.Абасалієва, Ю.В.Дем'яник, О.В.Зозуля, В.І.Погоріла, В.О.Івахненко, І.М.Шелева, В.В.Мусієнко, Л.В.Гажа, О.В.Гніда, М.М.Тракун,  М.С.Пашигар,   Т.В.Весельська,

О.А.Козак - викладачі коледжу.

Серед учнів шкіл, педагогічної громадськості Красноградщини добре відомий музей навчального закладу, що створений зусиллями працівників і студентів. Сьогодні матеріали музею розповідають про історію навчального закладу, організацію навчально-виховного процесу, викладачів-ветеранів педагогічної праці, випускників училища - учасників Другої Світової Війни.

Освітній  процес на сьогоднішній день здійснюють 47 педагогічних працівників. Викладацький колектив намагається закласти в арсенал майбутнього вчителя знання та досвід кращих педагогів України, зарубіжної педагогіки, працює над формуванням і розвитком зрілої, працелюбної, творчої особистості громадянина України, педагога, здатного до свідомого суспільного вибору та збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу.

Плідною багаторічною працею, високою професійною майстерністю, особистим вкладом у розвиток і процвітання закладу приклали багато зусиль:.

В.Г.Ковальов  - директор коледжу з 1983 по 2001 рр, доцент кафедри менеджменту освіти, заслужений працівник освіти, академік Національної Академії проблем людини;

С.І.Рябокінь - директор коледжу з 2001 р., кандидат педагогічних наук, магістр управлінської діяльності, академік Національної Академії проблем людини, відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком "Антон Макаренко", має звання ""Почесний громадянин міста Краснограда";

Л.Д.Слабінська - заступник директора з навчальної роботи з 1988 по 2015 рік, магістр управлінської   діяльності,  відмінник освіти України, нагороджена почесним знаком "Софія Русова";

Л.Д.Котелевська - заступник директора з навчально-виховної роботи з 01.09.2015 року.

          Викладачі, відмінники освіти України, ветерани праці, які десятки років віддали навчанню та вихованню підростаючого покоління: Л.Ф.Гладка,  Н.І.Галущак, В.П.Воротнікова, Ю.І.Касілов, О.В.Німенко, Д.Р.Сидір, Т.М.Пікалова, Л.М.Тимченко, С.О.Шкарпіта, В.М.Тоболь, Н.І.Чабан, А.П.Денисенко, Л.Ю.Даценко, Т.В.Пальчик, Н.І.Сивір, Н.О.Ваніна, І.Ю. Колмакова, а також нині працюючі А.В.Лозенко, Л.В.Богатирьова,   Л.І.Кіяшко, Г.М.Прохватило, Л.М.Ткаченко,  Л.Д.Колесник, В.І.Липенко,   О.В.Зозуля, П.М.Мудрик та нині покійні Л.О.Ільченко,  М.М.Коваль,  Л.П.Темченко, Т.Д.Ковальова, Т.О.Горбань, О.П.Єфременко, М.В.Донець, Р.С.Хлівецька, В.І.Грищенко, М.В. Бортник, В.Д. Наріжна
          Якісний склад викладачів на 01.09.2019 року: спеціаліст вищої категорії - 21, спеціалісти І категорії - 8, кандидат наук - 3, навчається в аспіратнурі - 2, мають педагогічне звання: "викладач-методист" - 10 осіб, "старший викладач" - 5 осіб, 17 викладачів нагорджені знаком "Відмінник освіти України"

Для того, щоб озброїти студентів міцними і свідомими знаннями, педагог сам має бути підготовленим до такої роботи, досконало знати свій предмет, приділяти увагу самоосвітній діяльності, володіти інноваційними технологіями навчання. Протягом 2004-2009 років 28 викладачів закінчили магістратуру. Одним із головних завдань частини колективу було оволодіння основами інформаційно-комунікаційних технологій.

З метою підвищення майстерності у рамках реалізації програми "Партнерство у навчанні за підтримки корпорації Місrosoft" сертифікати з курсу "Основи інформаційно-комунікаційних технологій" отримали 28 членів педагогічного колективу та 23 викладачі, які навчалися за програмою "Інтел. Навчання для майбутнього" отримали сертифікати.

Головним завданням навчального закладу є впровадження освітньої діяльності, що включає навчальну, виховну, методичну діяльність. Починаючи з 2005 року педагогічний колектив працює над впровадженням у навчальний процес модульно-рейтингової технології навчання, над удосконаленням програм, навчально-методичних комплексів, враховуючи кредитно-модульну технологію навчання. Для забезпечення колегіальності обговорення питань організації навчально-виховного процесу, методичної роботи та інших питань діяльності педагогічного колективу в коледжі функціонують Педагогічна та Навчально-методична ради.

Методична робота в навчальному закладі спрямована на поглиблення фахових науково-теоретичних і методичних знань, умінь, навичок, підвищення професійної майстерності, оволодіння новими педагогічними ідеями і технологіями, які сприяють розвиткові педагогічної творчості та націлені на реалізацію загальноколеджної проблеми: "Реалізація компетентнісного підходу до освітнього процесу - вектор самореалізації потенційних можливостей особистості", що знаходить своє відображення в тематиці педагогічних рад, засідань циклових комісій, методичних рад, творчих груп; є основним завданням формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу усього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовка викладачів до пошукової діяльності, залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Зміст методичної роботи реалізовується у різноманітних формах: науково-практичні конференції, засідання "проблемних" та "круглих" столів, панорами кращих відкритих занять, фестивалі педагогічної майстерності, виставки-конкурси "Панорама методичних знахідок", робота творчих груп студентів та викладачів, робота школи молодого викладача, предметно-методичні тижні, предметні тижні, декади спеціальності.

            Координаційним центром методичної роботи є Навчально-методична рала.

Викладачами спільно зі студентами систематично проводиться науково-дослідницька робота, вивчаються різні аспекти навчання та виховання. Проведена робота відображається при написанні курсових робіт та в роботі творчих груп, що працюють у різних напрямах та охоплюють обдарованих студентів.

Викладачі коледжу - активні учасники обласних науково-практичних конференцій педагогічних працівників закладів освіти Харківської області, що здійснюють підготовку за рівнем молодшого спеціаліста.

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Архів записів

Друзі сайту